972-3-6096099 mc.maayancatz@gmail.com

לשפר את ביצועי המכירות בחכמה ולאורך זמן. בעולם תחרותי נדמה שאנו מחפשים כל דרך, טכניקה וטקטיקה כדי למכור יותר ולעמוד ביעדים הקרובים. אנו רוצים להשיג הרבה יותר מכירות בכמה שפחות זמן. לאור העובדה שהעולם לא רק תחרותי אלא גם משתנה חשוב לחשוב בצורה אסטרטגית ולייצר השפעה ארוכת טווח. בהרצאה נחשף הקשר החשוב והקריטי להצלחה בין אסטרטגיה למכירה וניתנים כלים ועקרונות המשפרים את ביצועי המכירה באופן מיידי ומשפרים את כושר החשיבה והנחות העבודה לבניית תוכנית המכירה העתידית.