972-3-6096099 mc.maayancatz@gmail.com

הרצאה מרתקת על הקשר בין השפעה, מנהיגות וקבלת החלטות.הכישורים החשובים ביותר להובלת אנשים, תהליכים ושינויים. אינך יכול להנהיג ללא יכולת השפעה, ואינך יכול להיות מנהיג טוב ללא קבלת החלטות נכונות. כיצד אני משפיע על הסביבה שלי? העקרונות, הכלים והטכניקות. האם אני מנהיג? קורס מהיר ומתקדם למנהיג המתחיל. מה להחליט? כמעט הכל על הכישור החשוב ביותר והכוח החזק ביותר – קבלת החלטות. ההרצאה חושפת דוגמאות רבות ומעניקה, עקרונות, כלים, טכניקות ומתודולוגיות פשוטות וישימות.