972-3-6096099 mc.maayancatz@gmail.com

הזמן שלנו הוא המשאב היקר ביותר בחיינו והדרך בה אנו מנצלים אותו מגדירה את אפקטיביות חיינו. בהרצאה נלמד כיצד להגדיל את האפקטיביות האישית שלנו, לחזק את המנהיגות העצמית שלנו ולהשיג יותר בפחות זמן. חשיפת כלים מתקדמים לתכנון נכון וניהול זמן אפקטיבי, זיהוי והתמודדות עם זוללי הזמן ושואבי האנרגיה, הפחתת רמת לחץ ותחושת עומס ויצירת מצב חדש בהתנהלות בחיים ובעבודה.