972-3-6096099 mc.maayancatz@gmail.com
"מניהול זמן לניהול תוצאות"

"מניהול זמן לניהול תוצאות"

הזמן שלנו הוא המשאב היקר ביותר בחיינו והדרך בה אנו מנצלים אותו מגדירה את אפקטיביות חיינו. בהרצאה נלמד כיצד להגדיל את האפקטיביות האישית שלנו, לחזק את המנהיגות העצמית שלנו ולהשיג יותר בפחות זמן. חשיפת כלים מתקדמים לתכנון נכון וניהול זמן אפקטיבי, זיהוי והתמודדות עם זוללי הזמן ושואבי האנרגיה, הפחתת רמת לחץ ותחושת עומס ויצירת מצב חדש בהתנהלות בחיים ובעבודה.